Praktijk ONCUL biedt advies en begeleiding aan voor alle professionals met cliënten en / of ouders van een andere nationaliteit dan de Nederlanderschap. Praktijk ONCUL richt zich voornamelijk op Turkse cliënten en / of ouders. Door onze brede multiculturele omgeving kunnen wij ook helpen bij andere culturen. De oprichtster van praktijk ONCUL is Drs. Hafize Öncül en zij is van beroep orthopedagoog (gedragswetenschapper).

In mijn werk als interculturele gedragswetenschapper zie ik het als een uitdaging om professionals die in een impasse raken met cliënten en / of ouders door diverse culturele invloeden te adviseren en waar nodig te begeleiden tot een goede samenwerkingsrelatie. Zowel de professional als de cliënt hebben een eigen cultuur en samen kunnen we de derde cultuur vormen waarin alle partijen kunnen samenkomen.

Professionals kunnen bij ons terecht voor alle vragen op het gebied van:
  • - School en leren
  • - Opvoeding
  • - Diagnostiek, advies en begeleiding
  • - Het gedrag en het welbevinden van cliënt(en) en hun omgeving
  • - Normen en waarden van de Turkse cultuur (of iets anders)
  • - Tolken

Waarom praktijk ONCUL?

In onze samenleving leven mensen met allerlei verschillende culturen achtergronden. Voor verschillende organisaties heeft dit gevolgen. Niet alleen wat betreft taal- en communicatieproblemen maar ook de verschillende visies op problemen en probleemgedrag vereisen van de instellingen en scholen een specifiek aanbod. Hierdoor wordt er een extra grote druk gelegd op de vaardigheden en kwaliteiten van de hulpverleners.

Vaak loopt de hulpverlening goed, maar soms loopt men als hulpverlener tegen specifieke vragen aan. Zo kan het voorkomen dat een cliënt met een andere culturele achtergrond andere verwachtingen heeft van de hulpverlening die in de organisatie geboden wordt. Of dat het moeilijk blijkt om een vertrouwensband met een cliënt op te bouwen. Ieder cultuur heeft zijn eigen unieke normen en waarden, zo ook met betrekking tot hulpverlening.